Ford Transit Custom

 

Możliwość wynajmu z opłatą za przejechane kilometry

Ford Transit Custom

3 os 2016

AUTOCASCO klimatyzacja

1 - 3 dni

230 zł/dzień

4 - 7 dni

210 zł/dzień

8 - 30 dni

190 zł/dzień

powyżej 30 dni

110 zł/dzień

Kaucja: 500 zł

Regulamin wynajmu

Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana prezz wyznaczonych przedstawicieli, która:

- ukończyła 25 lat i/lub posiada uprawnienia do kierowania tego typu pojazdem nie krócej niż 36mc.
- posiada ważne prawo jazdy
- posiada ważny dowód osobisty

Po zakończeniu trwania Umowy Najemca jest zobowiązany zwrócić samochód z właściwym stanem paliwa, czysty i wysprzątany wewnątrz. W przeciwnym przypadku Wynajmujący ma prawo naliczyć nastepujące opłaty:

a) samochód brudny z zewnątrz - 80,00 PLN
b) samocjó nie posprzątany - 60,00 PLN
c) samochód nie do-tankowany - koszt brakującego do właściwego stanu paliwa.

Nie będzei podjanmował pojazdu osobom trzecim oraz nie będzie opuszczał terytorium RP bez pisemnej zgody Wynajmującego. Nieuzgodniony wyjazd poza granice kraju obciąża Najemcę kwotą 150 zł netto za każdą dobę.

Dobowy limit kilometrów dla samochodów 9-cio osobowych: 500km
Dobowy limit kilometrów dla samochodów dostawczych: 500km
Dobowy limit kilometrów dla samochodów osobowych: 500km
Dobowy limit kilometrów dla samochodó - lawet: 1000km
Opłata po przekroczeniu limitu 30 zł za każde rozpoczęte kolejne / 100km
Ceny netto

Najemcą samochodu może być osoba fizyczna lub prawna reprezentowana prezz wyznaczonych przedstawicieli, która:

- ukończyła 25 lat i/lub posiada uprawnienia do kierowania tego typu pojazdem nie krócej niż 36mc.
- posiada ważne prawo jazdy
- posiada ważny dowód osobisty